Gemeenteblad 1586, 10 oktober 2017 - Verkeersmaatregelen intocht Sint Nicolaas

Dit artikel is gearchiveerd op 21-11-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 10-10-2017
Soort bekendmaking: Verkeersmaatregel

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 oktober 2017 besloten verkeersmaatregelen te treffen t.b.v. de intocht van Sint Nicolaas dat wordt gehouden op 19 november 2017. De verkeersmaatregelen bestaan uit:

De volgende straten worden tussen 13.15 uur tot 16.00 uur geheel of gedeeltelijk afgezet:

  • Kanaaldijk, Kanaalstraat, Nieuwstraat tot aan de Markt, Antoon van de Venstraat, Zandstraat, Taylorstraat, Airbornestraat en Raadhuisplein;
  • Na aankomst van Sint Nicolaas bij het gemeentehuis kunnen de wegafzettingen worden opgeheven met uitzondering van die bij het Raadhuisplein (hoek Airbornestraat/Heistraat, Raadhuisplein/Nieuwstraat en Taylorstraat/Raadhuisplein).

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA  te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD.

Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook  een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.