Gemeenteblad 1588, 17 oktober 2017 - Aangevraagde omgevingsvergunning Ekkerrijt 1003/1005

Dit artikel is gearchiveerd op 28-11-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692AB
Publicatiedatum: 17-10-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 06 oktober 2017            Ekkersrijt 1003/1005, 5692 AB – realiseren 150 garageboxen t.b.v. opslag (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.