Gemeenteblad 1589, 17 oktober 2017 - Verleende omgevingsvergunning Lieshoutseweg 3

Dit artikel is gearchiveerd op 28-11-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694NN
Publicatiedatum: 17-10-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

09 oktober 2017            Lieshoutseweg 3, 5694 NN – realiseren/bouwen hooiberg en carport (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.