Gemeenteblad 1591, 17 oktober 2017, Verleende omgevingsvergunning Dutmellapad langs de N620

Dit artikel is gearchiveerd op 28-11-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 17-10-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

10 oktober 2017            Dutmellapad langs de N620 - kappen van 2 Amerikaanse eiken in verband met de aanleg van de middenberm en het verplaatsen van de zuidelijke rijbaan (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.