Gemeenteblad 1592, 17 oktober 2017-Verleende omgevingsvergunning Wagenaarlaan 3

Dit artikel is gearchiveerd op 28-11-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691GP
Publicatiedatum: 17-10-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

10 oktober 2017            Wagenaarlaan 3, 5691 GP - kappen van 7 bomen voor herplant (AANLEG/KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.