Gemeenteblad 1594, 17 oktober 2017 - Geaccepteerde sloopmelding Buntlaan 1

Dit artikel is gearchiveerd op 28-11-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691WX
Publicatiedatum: 17-10-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met onderstaande sloopmelding:

09 oktober 2017            Buntlaan 1, 5691 WX – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.