Gemeenteblad 1595, 17 oktober 2017 - Mededeling intrekken aanvraag omgevingsvergunning Dahliastraat 4

Dit artikel is gearchiveerd op 28-11-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691TA
Publicatiedatum: 17-10-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door de aanvrager ingetrokken:

12 oktober 2017     Dahliastraat 4 – het plaatsen van een woonunit voor mantelzorg

Tegen de intrekking van aanvragen voor een omgevingsvergunning kunnen geen formele (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend