Gemeenteblad 1600, 24 oktober 2017 - Verleende omgevingsvergunning Ekkersrijt 4091b, 4093, 4095, 4097 en 4102a

Dit artikel is gearchiveerd op 05-12-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692DB
Publicatiedatum: 24-10-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

17 oktober 2017         Ekkersrijt 4091 b, 4093, 4095, 4097 en 4102 a, 5692 DB – plaatsen reclame-aanduidingen (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.