Gemeenteblad 1601, 24 oktober 2017 - Verleende omgevingsvergunning Elandlaan 2

Dit artikel is gearchiveerd op 05-12-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691GG
Publicatiedatum: 24-10-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

18 oktober 2017         kappen van 1 inlandse eik op perceel Elandlaan 2, 5691 GG (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.