Gemeenteblad 1602, 24 oktober 2017 - Verleende omgevingsvergunning Witsenstraat 5

Dit artikel is gearchiveerd op 05-12-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691DR
Publicatiedatum: 24-10-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

18 oktober 2017         kappen van 2 grove dennen in de achtertuin Witsenstraat 5 5691 DR (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.