Gemeenteblad 1605, 24 oktober 2017 - Geaccepteerde sloopmelding Brouwerstraat 18

Dit artikel is gearchiveerd op 05-12-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694AW
Publicatiedatum: 24-10-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met onderstaande sloopmelding:

18 oktober 2017         Brouwerstraat 18, 5694 AW – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.