Gemeenteblad 1606, 24 oktober 2017 - Geaccepteerde gebruiksmelding Ekkersrijt 4091b

Dit artikel is gearchiveerd op 05-12-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692DB
Publicatiedatum: 24-10-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande gebruiksmelding:

17 oktober 2017:        Ekkersrijt 4091b, 5692 DB – brandveilig gebruikenwinkelgebouw (MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK).

Tegen gebruiksmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.