Gemeenteblad 1607, 24 oktober 2017 - Melding Ekkersrijt 1422

Dit artikel is gearchiveerd op 05-12-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692AK
Publicatiedatum: 24-10-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande melding ontvangen:

Ekkersrijt 1422, 5692 AK de heer M. Mattijssen, voor het oprichten van garagebedrijf Car Service Marcel BV (ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER)

Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. De melding is in te zien bij de afdeling Dienstverlening Publiek. Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met mevrouw C. Barendsen van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690697.