Gemeenteblad 1609, 31 oktober 2017 - Aangevraagde omgevingsvergunning Talmastraat 17

Dit artikel is gearchiveerd op 12-12-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694CV
Publicatiedatum: 31-10-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

21 oktober 2017         Talmastraat 17, 5694 CV – oprichten erker (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.