Gemeenteblad 1611, 31 oktober 2017 - Aangevraagde omgevingsvergunning Van Gentlaan 12

Dit artikel is gearchiveerd op 12-12-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694SC
Publicatiedatum: 31-10-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

25 oktober 2017         Van Gentlaan 12, 5694 SC – gevelaanpassing t.b.v. geneesmiddelenautomaat (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.