Gemeenteblad 1613, 31 oktober 2017 - Verleende omgevingsvergunning Van Goghstraat 1

Dit artikel is gearchiveerd op 12-12-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691DJ
Publicatiedatum: 31-10-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

25 oktober 2017         Van Goghstraat 1, 5691 DJ – realiseren van een hekwerk (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.