Gemeenteblad 1614, 31 oktober 2017 - Geaccepteerde sloopmelding Varenlaan 7

Dit artikel is gearchiveerd op 12-12-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691WB
Publicatiedatum: 31-10-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmelding:

20 oktober 2017         Varenlaan 7, 5691 WB – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.