Gemeenteblad 1615, 31 oktober 2017 - Geaccepteerde gebruiksmelding Science Park Eindhoven 5708

Dit artikel is gearchiveerd op 12-12-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692ER
Publicatiedatum: 31-10-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande gebruiksmelding:

24 oktober 2017         Science Park Eindhoven 5708, 5692 ER – brandveilig gebruiken bedrijfsgebouw (MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK)

Tegen gebruiksmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.