Gemeenteblad 1616, 31 oktober 2017 - Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer Ekkersrijt 7602

Dit artikel is gearchiveerd op 12-12-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692HP
Publicatiedatum: 31-10-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat er een melding is ontvangen van:

Alligator Plastics Industry BV, voor het uitbreiden van de opslag- en kantoorruimte, gelegen aan Ekkersrijt 7602, 5692 HP

De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Tegen een melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

De melding kunt inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de afdeling Dienstverlening Publiek. Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met mevrouw C. Barendsen van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690697.