Gemeenteblad 1617, 31 oktober 2017 - Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer Olen 5a / Lieshoutseweg ongenummerd

Dit artikel is gearchiveerd op 12-12-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694NP
Publicatiedatum: 31-10-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat er een melding is ontvangen van:

Boomkwekerij Van den Oever VOF, voor het inrichten van containervelden met bijbehorende waterbassins, gelegen aan Olen 5a / Lieshoutseweg ongenummerd, 5694 NP

De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Tegen een melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

De melding kunt inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de afdeling Dienstverlening Publiek. Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met de heer H. Roeleven van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690697.