Gemeenteblad 1619, 7 november 2017 - Aangevraagde omgevingsvergunning Ekkersrijt 3213

Dit artikel is gearchiveerd op 19-12-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692CG
Publicatiedatum: 07-11-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

31 oktober 2017         Ekkersrijt 3213, 5692 CG – plaatsen dakkapel (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.