Gemeenteblad 1620, 7 november 2017 - Verleende omgevingsvergunning - Van Gentlaan 33

Dit artikel is gearchiveerd op 19-12-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694SB
Publicatiedatum: 07-11-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

01 november 2017     Van Gentlaan 33, 5694 SB – intern constructief veranderen van het woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.