Gemeenteblad 1621, 7 november 2017 - Ingekomen sloopmelding Nieuwstraat 14a

Dit artikel is gearchiveerd op 19-12-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691AC
Publicatiedatum: 07-11-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

26 oktober 2017         Nieuwstraat 14a, 5691 AC – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.