Gemeenteblad 1622, 7 november 2017 - Ingekomen sloopmelding Van den Elsenstraat 54a

Dit artikel is gearchiveerd op 19-12-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694BZ
Publicatiedatum: 07-11-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

26 oktober 2017         Van den Elsenstraat 54a, 5694 BZ – slopen kippenhok en berging (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.