Gemeenteblad 1623, 7 november 2017 - Ingekomen sloopmelding Dopperlaan 8

Dit artikel is gearchiveerd op 19-12-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691GS
Publicatiedatum: 07-11-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

29 oktober 2017         Dopperlaan 8, 5691 GS – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.