Gemeenteblad 1626, 7 november 2017 - Verkeersmaatregelen optocht Boerenbruiloft Son en Breugel

Dit artikel is gearchiveerd op 19-12-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694AH
Publicatiedatum: 07-11-2017
Soort bekendmaking: Verkeersmaatregel

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 oktober 2017 besloten verkeersmaatregelen te treffen t.b.v. de optocht van de Boerenbruiloft Son en Breugel dat wordt gehouden op 13 februari 2017

De verkeersmaatregelen bestaan uit de tijdelijke afsluiting van het Pieter Brueghelplein tussen 12:30 uur en 16:00 uur.

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD.

Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl