Gemeenteblad 1627, 7 november 2017 - Verkeersmaatregelen Krutjesgatse Oberrace

Dit artikel is gearchiveerd op 19-12-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691AR
Publicatiedatum: 07-11-2017
Soort bekendmaking: Verkeersmaatregel

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 november 2017 besloten verkeersmaatregelen te treffen t.b.v. de Krutjesgatse Oberrace dat wordt gehouden op 12 februari 2018. De verkeersmaatregelen bestaan uit het afsluiten van het weggedeelte van de Markt tussen 12:00 en 18:00 uur vanaf de aansluiting Nieuwstraat tot aan de aansluiting met de Dommelstraat.

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD.

Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl