Gemeenteblad 1628, 7 november 2017 - Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer Ekkersrijt 1112 en 1114

Dit artikel is gearchiveerd op 19-12-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692AC
Publicatiedatum: 07-11-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat er een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen van de heer J. Kastelijn, Timmerfabriek De Brug Son BV, voor het gebruik maken van de locaties Ekkersrijt 1112 en 1114 Son en Breugel, ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten van de timmerfabriek, gelegen aan Ekkersrijt 2013, 5692BB te Son en Breugel.

De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Tegen een melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. De melding kunt u inzien bij de afdeling Dienstverlening. Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met mevrouw C. Barendsen van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690697.