Gemeenteblad 1630, 7 november 2017 - Publicatie mandatenlijst november 2017

Dit artikel is gearchiveerd op 19-12-2017.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 07-11-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Op 24 oktober 2017 hebben het college, de burgemeester en de gemeentesecretaris, ieder voor zover het de eigen verantwoordelijkheden betreft, de gewijzigde mandatenlijst vastgesteld.