Gemeenteblad 1631, 14 november 2017 - Aangevraagde omgevingsvergunning Ekkersrijt 7110

Dit artikel is gearchiveerd op 26-12-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692HC
Publicatiedatum: 14-11-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

03 november 2017     Ekkersrijt 7110, 5692 HC – bouwen demontagehal Milieustraat (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.