Gemeenteblad 1637, 14 november 2017 - Geaccepteerde sloopmelding Nieuwstraat 14a

Dit artikel is gearchiveerd op 26-12-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691AC
Publicatiedatum: 14-11-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmelding

06 november 2017     Nieuwstraat 14a, 5691 AC – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.