Gemeenteblad 1638, 14 november 2017 - Geaccepteerde sloopmelding Dopperlaan 8

Dit artikel is gearchiveerd op 26-12-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691GS
Publicatiedatum: 14-11-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmelding:

07 november 2017     Dopperlaan 8, 5691 GS – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.