Gemeenteblad 1639, 14 november 2017 - Geaccepteerde sloopmelding Van den Elsenstraat 54a

Dit artikel is gearchiveerd op 26-12-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694NH
Publicatiedatum: 14-11-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmelding:

07 november 2017     Van den Elsenstraat 54a, 5694 NH – slopen kippenhok en berging (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.