Gemeenteblad 1640, 14 november 2017 - Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer Olen 5a / Lieshoutseweg ongenummerd

Dit artikel is gearchiveerd op 26-12-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 14-11-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat er een melding is in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen van Boomkwekerij M. van den Oever VOF, voor het oprichten een een boomkwekerij, gelegen op de hoek Olen 5a / Lieshoutseweg ongenummerd te Son en Breugel.

De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken.

De is in te zien op afspraak bij de gemeente Son en Breugel, Raadhuisplein 1 te Son en Breugel. De openingstijden zijn:

- elke werkdag van 09.00- 12.30 uur en op

- maandag en donderdag van 14.00 – 19.00 uur

Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met de heer H. Roeleven van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690695.