Gemeenteblad 1643, 14 november 2017 - Verkeersmaatregelen voor de Carnavalsoptocht

Dit artikel is gearchiveerd op 26-12-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 14-11-2017
Soort bekendmaking: Verkeersmaatregel

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 november 2017 besloten verkeersmaatregelen te treffen t.b.v. de Carnavalsoptocht dat wordt gehouden op 11 februari 2018.

De volgende wegen zijn afgesloten:

  • Vanaf het startpunt ter hoogte van de woning Piet Heinlaan 27, Sint Hubertuslaan, Van den Elsenstraat, Pieter Brueghelplein, Veerstraat, Wilhelminalaan, oostelijk gedeelte van de Nieuwstraat,  eindpunt nabij de kiosk op het Kerkplein
  • De ontbinding van de optocht zal plaatsvinden via het weggedeelte Raadhuisplein

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD.

Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.