Gemeenteblad 1646, 21 november 2017 - Aangevraagde omgevingsvergunning Bijenlaan 33

Dit artikel is gearchiveerd op 02-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692VA
Publicatiedatum: 21-11-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

11 november 2017     Bijenlaan 33, 5692 VA – realiseren bijgebouw (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.