Gemeenteblad 1649, 21 november 2017 - Verleende omgevingsvergunning Beemdstraat 24

Dit artikel is gearchiveerd op 02-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694AK
Publicatiedatum: 21-11-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

15 november 2017     Beemdstraat 24, 5694 AK – legaliseren erfafscheiding (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.