Gemeenteblad 1652, 21 november 2017 - Geaccepteerde gebruiksmelding Ekkersrijt 4091

Dit artikel is gearchiveerd op 02-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692DB
Publicatiedatum: 21-11-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande gebruiksmelding:

09 november 2017     Ekkersrijt 4091, 5692 DB – brandveilig gebruiken winkelgebouw (MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK)

Tegen gebruiksmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.