Gemeenteblad 1657, 28 november - Aangevraagde omgevingsvergunning Ockhuizenweg 5a

Dit artikel is gearchiveerd op 09-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PJ
Publicatiedatum: 28-11-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

20 november 2017     Ockhuizenweg 5a, 5691 PJ – oprichten lekbak t.b.v. het plaatsen van 4 silo’s (BOUWEN) 

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.