Gemeenteblad 1658, 28 november 2017 - Aangevraagde omgevingsvergunning Afrikalaan 49

Dit artikel is gearchiveerd op 09-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691ZH
Publicatiedatum: 28-11-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

21 november 2017     Afrikalaan 49, 5691 ZH – uitbreiden woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.