Gemeenteblad 1660, 28 november 2017 - Verleende omgevingsvergunning Apollolaan 33

Dit artikel is gearchiveerd op 09-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694WP
Publicatiedatum: 28-11-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

22 november 2017     Apollolaan 33, 5694 WP – plaatsen erfafscheiding (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.