Gemeenteblad 1664, 28 november 2017 - Geaccepteerde sloopmelding Ekkersrijt 7501

Dit artikel is gearchiveerd op 09-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692HN
Publicatiedatum: 28-11-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmelding:

21 november 2017     Ekkersrijt 7501, 5692 HN – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.