Gemeenteblad 1666, 28 november 2017 - Geaccepteerde gebruiksmelding Science Park Eindhoven 5530

Dit artikel is gearchiveerd op 09-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692EM
Publicatiedatum: 28-11-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande gebruiksmelding:

22 november 2017     Science Park Eindhoven 5530, 5692 EM – brandveilig gebruiken kantoorpand (MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK)

Tegen gebruiksmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.