Gemeenteblad 1668, 28 november 2017 - Onherroepelijk bestemmingsplan 'Son Centrum; Wilhelminalaan - Nieuwstraat'

Dit artikel is gearchiveerd op 09-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Kom van Son
Publicatiedatum: 28-11-2017
Soort bekendmaking: Bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat het bestemmingsplan “Son Centrum; Wilhelminalaan - Nieuwstraat”, vastgesteld door de gemeenteraad op 30 augustus 2017, onherroepelijk is geworden.

Tegen het besluit tot vaststelling is bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geen beroep ingesteld, zodat dit bestemmingsplan met ingang van 26 oktober 2017 onherroepelijk is geworden.

Het bestemmingsplan “Son Centrum; Wilhelminalaan - Nieuwstraat” is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

.