Gemeenteblad 1670, 5 december 2017 - Verleende omgevingsvergunning Rooijseweg 11

Dit artikel is gearchiveerd op 16-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PA
Publicatiedatum: 05-12-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

24 november 2017     Rooijseweg 11 5691 PA - kappen van 4 bomen en kandelaberen van 2 bomen (KAP)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.