Gemeenteblad 1675, 5 december 2017 - Verleende omgevingsvergunning Lieshoutseweg / de Kuilen ongenummerd

Dit artikel is gearchiveerd op 16-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 05-12-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

28 november 2017     Lieshoutseweg / de Kuilen ongenummerd – uitvoeren van diverse werken en werkzaamheden (WERK OF WERKZAAMHEDEN UITVOEREN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.