Gemeenteblad 1676, 5 december 2017 - Verleende omgevingsvergunning Schiermonnikooglaan 20

Dit artikel is gearchiveerd op 16-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691ZS
Publicatiedatum: 05-12-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

28 november 2017     Schiermonnikooglaan 20, 5691 ZS – uitbreiden woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.