Gemeenteblad 1679, 5 december 2017 - Definitief besluit hogere waarde Wet geluidhinder Ekkersrijt 6034 en 7406

Dit artikel is gearchiveerd op 16-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Ekkersrijt/Science Park
Publicatiedatum: 05-12-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht vanaf 6 december 2017 tot en met 16 januari 2018 voor iedereen in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 ter inzage ligt het definitief besluit hogere waarde Wet geluidhinder Ekkersrijt 6034 en 7406. Om de woning te beschermen tegen geluidsoverlast en de omliggende bedrijven voldoende ontwikkelruimte te geven, wordt de maximale geluidsbelasting verhoogd van 50dB(A) naar 55dB(A).

U kunt het definitieve besluit inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden en diegene die met verschoonbare reden(en) niet heeft kunnen reageren tegen het ontwerpbesluit bij de Raad van State beroep instellen met betrekking tot het definitief besluit tot verlening van hogere grenswaarden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om eveneens bij de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen.