Gemeenteblad 1683, 12 december 2017 - Verleende omgevingsvergunning Talmastraat 17

Dit artikel is gearchiveerd op 23-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694CV
Publicatiedatum: 12-12-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

05 december 2017   Talmastraat 17, 5694 CV – oprichten erker en het doorbreken van de dragende wand in de keuken (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.