Gemeenteblad 1684, 12 december 2017 - Verleende omgevingsvergunning Eind 1b

Dit artikel is gearchiveerd op 23-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694NL
Publicatiedatum: 12-12-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

06 december 2017   Eind 1b, 5694 NL – opslag en verkoop/verhuur gasflessen

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.